2022. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
díjkalkuláció és kötés

 

1 Díjszámítási adatok megadása I. 2 3 4 5 6
A csillaggal(*) jelölt mezőket kötelező kitölteni
Szerződés adatai
Szerződés megkötésének oka: *
Gépjármű kategória: *
Gépjármű rendszáma: *
Kockázatviselés kezdete: *
Tulajdonszerzés/Üzembentartói jog megszerzésének dátuma: *
Gépjármű első magyarországi forgalomba helyezésének dátuma: *
Szerződő adatai
Megegyezik az üzembentartó és a tulajdonos? *
Szerződő típusa: *
Irányítószám - Település: *
Utolsó károkozás éve: *

Belépési nyilatkozat

Új belépőnek minősül az, aki két éven belül nem volt azonos gépjármű-kategóriában KGFB biztosítás szerződője. Amennyiben jelenleg is rendelkezik azonos járműkategóriába tartozó KGFB szerződéssel, Ön párhuzamos üzemeltetőnek minősül.

Gépjármű ketegória

A biztosítandó jármű kategóriáját a gépjármű forgalmi engedélye alapján kell megadni. Ez az adat az újabb típusú forgalmi engedélyben a 'J' jelzés mellett, vagy a hivatalos feljegyzések rovatban található!

A forgalmi engedélybe bejegyzett kódok értékei:

- Személygépkocsi: M1
- Kistehergépkocsi: össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot
- Tehergépkocsi: N1, N2, N3
- Motorkerékpár: L3e, L4e, L5e, L7e
- Autóbusz: M2, M3,
- Vontató, nyerges vontató: N1, N2, N3,
- Mezőgazdasági vontató: T1, T2, T3, T4, T5
- Pótkocsi, félpótkocsi O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4
- Munkagép: S1, S2
- Segédmotoros kerékpár: L1e, L2e,
- Quad: L6ev

Lassú járműnek minősül minden olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Segédmotoros kerékpárnak minősül az olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, saját tömege legfeljebb 350 kg.

Pótkocsinak minősül minden olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

Félpótkocsinak minősül az olyan pótkocsi, amely a vontató nyeregszerkezetére támaszkodik úgy, hogy súlyának jelentős részét a vontató veszi át.

Szerződő típusa:

A KGFB szerződés szerződője a gépjármű üzembentartója.

Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. A szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség tekintetében üzembentartónak minősül a gépjármű tulajdonosa által – szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján – üzembentartóként megnevezett személy.

Irányítószám

Ha a szerződő természetes személy, akkor a lakcímet igazoló hatósági igazolványába bejegyzett bejelentett lakóhelye irányítószáma. Ha a szerződő nem természetes személy, abban az esetben az üzembentartó forgalmi engedélybe bejegyzett cím irányítószáma.

Jogosítvány nyilatkozat

Kérem nyilatkozzon, hogy rendelkezik-e érvényes jogosítvánnyal.

TEÁOR kód

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének kódja. Bővebb információ a Központi Statisztikai Hivatal oldalán (https://www.ksh.hu/teaor_menu)

Jelenleg érvényes KGFB bónuszfokozata

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény, valamint a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások ki¬adásának szabályairól szóló 21/2011. (VI.10.) NGM rendelet alapján a bonus-malus előzmény adatokat és az ezek alapján kalkulált bonus-malus fokozatot a Biztosító mindig a gépjármű üzemben tartójának adatai alapján (kártörténeti adat) veszi figyelembe.

Utolsó károkozás éve

A kérdés a jelen szerződés előzményszerződésének minősülő KGFB szerződést érintő káreseményekre vonatkozik.

Mióta rendelkezik folyamatos gfb szerződéssek (legfeljebb 180 megszakítással) az adott gépjármű kategóriában?

A kérdés ugyanezen gépjármű kategóriában valaha volt szerződéseire vonatkozik.

Amennyiben a szerződő által kötött szerződés előzményszerződése, a 2022-ban kezdődő biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszakban, díjnemfizetéssel szűnt meg.

A tulajdonosi/üzembentartó bejegyzés dátuma
Ha nincs üzembentartó bejegyezve, akkor a tulajdonszerzés dátumát adja meg.
Bejegyzett üzembentartó esetén az üzembentartói bejegyzés dátumát adja meg.
Amennyiben a tulajdonosi/üzembentartó bejegyzés még nem történt meg, akkor a várható bejegyzés dátumát adja meg (ez lehet jövőbe mutató dátum is, de nem lehet későbbi dátum, mint a kockázatviselés kezdete).

A gépjármű első magyarországi forgalomba helyezésének dátuma.
Amennyiben a gépjármű még nem volt Magyarországon forgalomba helyezve, akkor kérjük, hogy a várható forgalomba helyezés dátumát adja meg (ez lehet jövőbe mutató dátum is, de nem lehet későbbi dátum, mint a kockázatviselés kezdete).

Wáberer Hungária Biztosító Zrt. ©2012. Minden jog fenntartva.